Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Informacja o urzędnikach wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza Informacja dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w  Skierniewicach z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.


Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz.    ) informuję o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego:

gmina

liczba urzędników wyborczych

Powiat opoczyński

gm. Białaczów

2

gm. Drzewica

2

gm. Mniszków

2

gm. Opoczno

4

gm. Paradyż

2

gm. Poświętne

2

gm. Sławno

2

gm. Żarnów

2

Powiat rawski

m. Rawa Mazowiecka

3

gm. Biała Rawska

2

gm. Cielądz

2

gm. Rawa Mazowiecka

2

gm. Regnów

2

gm. Sadkowice

2

Powiat skierniewicki

gm. Bolimów

2

gm. Głuchów

2

gm. Godzianów

2

gm. Kowiesy

2

gm. Lipce Reymontowskie

2

gm. Maków

2

gm. Nowy Kawęczyn

2

gm. Skierniewice

2

gm. Słupia

2

Powiat tomaszowski

m. Tomaszów Mazowiecki

5

gm. Będków

2

gm. Budziszewice

2

gm. Czerniewice

2

gm. Inowłódz

2

gm. Lubochnia

2

gm. Rokiciny

2

gm. Rzeczyca

2

gm. Tomaszów Mazowiecki

2

gm. Ujazd

2

gm. Żelechlinek

2

Miasto na prawach powiatu

m. Skierniewice

4


Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 1. W zgłoszeniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji należy podać:
  - imię (imiona) i nazwisko kandydata,
  - adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
  - numer ewidencyjny PESEL,
  - wykształcenie,
  - miejsce pracy,
  - nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
  - informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego,
  - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.191 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2017 r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138 ).
 2. Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę.
 4. Kandydaci na urzędnika wyborczego w wyżej wymienionych gminach składają zgłoszenia osobiście lub pocztą zwykłą do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach,  ul. Konstytucji 3 Maja 6,  96-100 Skierniewice (godziny urzędowania 8.00 -16.00). Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 dnia od ogłoszenia niniejszej informacji, tj. w terminie do dnia 14 marca 2018 r.
  Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do Delegatury pocztą elektroniczną na adres: ski-biuro@kbw.gov.pl , jednakże w terminie do 14 marca 2018 r. muszą zostać przesłane dokumenty „papierowe”. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania „papierowego” zgłoszenia. Zgłoszenia, które wpłyną po 14 marca 2018 r. pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

  W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach: Wanda LebiodaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij